Polityka prywatności

1. Korzystanie ze strony alicjajanowicz.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, wypełnienie formularza zamówienia i/lub ankiety może wymagać podania takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zamawiania konsultacji również: informacje o sposobie odżywiania, informacje o sposobie spędzania czasu wolnego i aktywności fizycznej, informacje o rodzaju wykonywanej pracy oraz informacje dot. życia prywatnego, które mogą mieć wpływ na realizację planu żywieniowo-treningowego (np. liczba dzieci), parametry fizyczne takie jak wzrost i waga.

2. W przypadku zamawiania konsultacji, użytkownik może zostać poproszony również o podanie danych szczególnie chronionych w postaci informacji o ich płci i stanie zdrowia. Dane szczególnie chronione zbierane i przetwarzane są tylko do celów odpowiedniego, zalecanego dla stanu zdrowotnego organizmu przygotowania planów treningowo-żywieniowych, zgodnie z art. 9 RODO, ust. 2.

3. Administratorem danych osobowych jest Alicja Fitness Motivation Alicja Janowicz, Bolesława Chrobrego 61 62-060 Stęszew, NIP: 7772832282, kontakt: konsultacje@alicjajanowicz.com

4. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza kontaktowego, ankiety/zamówienia uniemożliwi kontakt z alicjajanowicz.pl oraz dokonanie zamówienia konsultacji.

5. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, oraz zrealizowania zamówienia, czyli przygotowania konsultacji żywieniowo-treningowych.

6. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.

7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

10. Zebrane dane osobowe, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

11. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

12. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę alicjajanowicz.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane użytkowników strony alicjajanowicz.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie alicjajanowicz.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

14. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę alicjajanowicz.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

15. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

16. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami urządzeniach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych w oparciu o odrębne umowy.

17. Dane w formie papierowej będą przechowywane zamkniętych na klucz szafach w pomieszczeniach, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

18. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.